Ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych naszych Techników oraz dbanie o jak najlepszą jakość wykonywanych przez nas usług przyczyniło się do wdrożenia najważniejszych certyfikatów związanych ściśle z Pest Control. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w 2017 roku pomyślnie przeszliśmy audyt Jednostki Certyfikującej DQS, która przyznała nam najważniejszy certyfikat przyznawany tylko najlepszym firmom w zakresie usług Pest Control – normę EN 16636. Norma EN 16636 jest międzynarodowym standardem usług, który został opracowany w celu ustalenia kryteriów i wytycznych dla specjalistycznych dostawców usług Pest Control. Standard bierze pod uwagę zarówno wymagania dotyczące ochrony środowiska jak również dbałość o dobro zwierząt. Opracowanie normy miało na celu wyselekcjonowanie odpowiednich firm, których system zarządzania ochroną przed szkodnikami odpowiednio minimalizuje ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożenia negatywnego wpływu na środowisko. Jako czwarta firma w Polsce pomyślnie przeszliśmy certyfikację europejskiej normy zarządzania jakością w sektorze Pest Control.