CERBER

        Elektroniczny system monitoringu szkodników Cerber służy do przenoszenia wyników serwisów DDD na specjalnie do tego zaprojektowaną Platformę Internetową. Technik skanuje kody QR umieszczone na poszczególnych urządzeniach oraz zapisuje wynik inspekcji przy użyciu aplikacji mobilnej. Na tej podstawie generowane są raporty serwisowe, dostępne dla wszystkich użytkowników Platformy natychmiast po zakończeniu serwisu przez Technika.

        Zalety systemu:

  • Automatyczne raportowanie przeprowadzonych działań zarówno na Platformę jak i do pliku PDF
  • Szczegółowa analiza poszczególnych wizyt serwisowych wraz z informacją o gatunkach wykrytych szkodników
  • Informacja o podjętych lub koniecznych działaniach korygujących
  • Informacja o ilości użytych środkach wraz z załączonymi Kartami Charakterystyk
  • Łatwy dostęp do informacji zawsze z każdego miejsca na świecie
  • Protokoły z wizyt interwencyjnych

Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnej instalacji systemu w swoim obiekcie!