Bezpośrednio współpracujemy przy testowaniu i wdrażaniu innowacyjnego rozwiązania w branży jakim jest opracowany przez firmę Panko System Neuronic.

  Zaawansowany algorytm zastosowany w aplikacji skutecznie rozpoznaje 8 najważniejszych gatunków owadów mogących znajdować się na lepie w lampie owadobójczej, a następnie zlicza ich ilość, dzięki czemu po kilku sekundach mamy dokładny obraz ilości i gatunków owadów znajdujących się na lepie.

  Po zakończeniu skanowania wszystkich urządzeń, generowany jest raport z monitoringu, na którym widnieją dokładne wyniki obecności owadów z poszczególnych urządzeń. 

  System Neuronic znajduje kluczowe zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczegółowa Ocena Ryzyka dla obiektu pod kątem opracowania najbardziej wydajnego systemu kontroli owadów latających.