Fumigacja jest to najskuteczniejsza, najszybsza i najdokładniejsza metoda dezynsekcji polegająca na wykorzystaniu pary, dymu lub silnych gazów, szczególnie wykorzystywana w warunkach trudnego dostępu do miejsc infestacji szkodników. Gaz w porównaniu do oprysku jest w stanie przeniknąć wszędzie, przy zachowaniu odpowiedniej szczelności obiektu, rozprzestrzeni się trując wszelkie szkodniki we wszystkich stadiach rozwojowych bez negatywnego wpływu na fumigowany towar.
Dzięki pewności działania fumigacji i braku negatywnego wpływu na towar, bardzo popularne jest fumigowanie silosów ze zbożem.
Gaz używany do fumigacji jest cięższy od powietrza, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w warunkach zamkniętych silosów ze zbożem. Fumigacja jest najskuteczniejszą, ale również najniebezpieczniejszą metodą dezynsekcji ze względu na wykorzystywanie fosforowodorów tworzących niebezpieczeństwo zagrożenia życia. Fumigacja wymaga zachowania specjalnych środków ostrożności, przez co zabiegi muszą być wykonywane przez wykwalifikowane firmy w celu ograniczenia zagrożenia.